ISO 14001

ISO 14001 Környezetirányítási Rendszer, a környezettudatos vállalatirányítás

Környezettudatos vállalatirányításon a vállalat azon tevékenységeinek összefogását értjük, amelyek hatással lehetnek a környezetre.

Célja a környezetvédelem jelentőségének hangsúlyozása, a természeti erőforrások megóvása, a szennyezések és kockázatok csökkentése, a dolgozók és a könyéken lakók egészségének megőrzése.

A környezettudatos vállalatirányítás eszközei 

A környezettudatos vállalatirányításnak számos eszközét alkalmazhatjuk, ezek között vannak egyszerűbbek és kifinomultabbak.

A hazánkban leginkább elterjedt eszközök:

 • környezetközpontú irányítási rendszer (KIR) – ISO 14001 vagy EMAS szerint,
 • környezeti teljesítményértékelés – az ISO 14031 szabvány alapján, vagy saját módszerrel, egyszerű mérőszámokkal,
 • tisztább termelés, pazarlások megszüntetése, hatékonyság növelése, megtakarítási lehetőségek feltárása,
 • környezetbarát termékek, termékfejlesztés, ökocímkézés.

A környezetközpontú irányítási rendszer

A környezetközpontú irányítási rendszer (KIR) egy sor konkrét lépésből áll, amelyek egymásra épülnek. Ezek segítségével a szervezet (általában vállalat) elérhet egy világosan meghatározott célt: a környezet megóvását. A KIR alkalmazásával a szervezet úgy alakítja megszokott tevékenységét, hogy az egyre kisebb terhelést jelentsen az emberekre és a környezetre.

A KIR lépései:

 • a környezeti politika lefektetése,
 • a környezeti hatások, tényezők kezdeti felmérése,
 • jogszabályok áttekintése és betartása,
 • konkrét környezeti célok kitűzése, és az elérésükhöz szükséges intézkedések meghatározása,
 • feladatok és felelősök kijelölése,
 • minden dolgozóra kiterjedő képzés, a környezettudatosságot javító programok,
 • megfelelő dokumentáció,
 • mérések, folyamatos megfigyelés, javítási mechanizmusok,
 • belső és külső felülvizsgálat, audit, tanúsítás,
 • belső és külső tájékoztatás, kommunikáció, nyílvános környezeti jelentés (EMAS)

A rendszernek biztosítania kell a környezeti teljesítmény folyamatos javítását. Az EMAS rendelet elvárásai megegyeznek az ISO 14001 szabvánnyal, de néhány ponton az EMAS további követelményeket támaszt.