Cégalapítás

A cégalapítás szabályai 2012-ben részben megváltoztak. Változás törént az illeték megfizetésben, a bejegyzési határidőben. A 3 órán belüli cégalapítás már nem létezik, az új adóregeisztráiós elő minősítés bevezetése óta. Az adóregisztrációs eljárást az adózás rendjéről szóló törvény (ART) írja elő.

Art. 24/C-E. § A feketegazdaság elleni küzdelem új eszközei az adóregisztrációs eljárás

Az adóregisztrációs eljárás célja:

hogy azon, meghatározott kritériumoknak megfelelő személyek, amelyek magatartásukkal hozzájárultak ahhoz, hogy olyan adózók, amelyek az adóhatósághoz történőbejelentkezési kötelezettségüknek a cégbírósághoz intézett bejegyzés iránti kérelem és mellékletei benyújtásával tesznek eleget, jelentőadótartozást halmozzanak fel, jelentős jogsértést kövessenek el, vagy elérhetetlenné váljanak az adóhatóság számára, új adózó alapításában, vagy működésében meghatározott körülmények fennállásáig, vagy meghatározott ideig ne vehessenek részt.

A kívánt cél elérése érdekében az adóhatóság az adózó adószámának megállapítását megelőzően megvizsgálja, hogy áll-e fenn olyan, a törvényhelyben felsorolt kizáró ok a kft, zártkörűen működőrészvényű társaság esetében az 50 százalékot meghaladó mértékű szavazati joggal rendelkező tagjával, vagy részvényesével szemben, amely az adószám megállapításának akadályát képezi.

FONTOS!!!!!

2013 február 1-ig fontos határidő közeledik. Miden cégnek aki eddig még nem tett eleget a székhely hozzájáruló nyilatkozat és a tagok személyes adatainak lejelentésével azoknak ezen kötelezettségüknek eleget kell tenni. Ezen bejelentés kötelezeően vonatkzik minden magyarországon bejegyzett cég számára.

Ügyvéd partnereink az Ön rendelkezésére állnak cégbejegyzés, cégmódosítás, cég átalakulás és cég megszűntetésével kapcsolatos ügyekben.