Könyvvizsgálat

Magyarországon a könyvvizsgálati kötelezettséget a 2000. évi C. törvény (a továbbiakban (számviteli törvény) 155. §-ának (3) bekezdése írja elő. Ugyanezen törvény tartalmazza a kötelező könyvvizsgálati kötelezettség alóli mentesség kritériumait is.

„Nem kötelező a könyvvizsgálat, ha az alábbi két feltétel együttesen teljesül:

a) az üzleti évet megelőző két üzleti év átlagában a vállalkozó éves (éves szintre átszámított) nettó árbevétele nem haladta meg a 200 millió forintot, és

b) az üzleti évet megelőző két üzleti év átlagában a vállalkozó által átlagosan foglalkoztatottak száma nem haladta meg az 50 főt.”

A cégeknek könyvvizsgálatra azért van szüksége, hogy a beszámlókban összeállított kép, mentes a lényeges hibáktól és valós képet mutat be a vállalkzás valódi vagyoni, pénzügyi és jövedelmi adatait figyelembe véve.

Cégünk több külsös könyvvizsgálóval áll kapcsolatban. Amennyiben könyvvizsgálóra van szüksége állunk rendelkezésére.